Hotline: 0908 287 626

Hỗ trợ kỹ thuật

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CHORD DAVE VÀ BLU MKII

07/07/2020
Kết nối double BNC cho tần số mẫu PCM 705.6 kHz
CÀI ĐẶT NHANH AURENDER APP

07/07/2020
Cài đặt nhanh Aurender App
HƯỚNG DẪN SETUP CHORD DAC ĐỂ CHƠI DSD TRÊN FOOBAR 2000

07/07/2020
Hướng dẫn setup Chord DAC để chơi DSD trên Foobar 2000
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHỨC NĂNG TỐI ƯU HÓA LOA SUB THEO PHÒNG NGHE (A.R.O.)

07/07/2020
TỐI ƯU HÓA LOA SUB THEO PHÒNG NGHE (A.R.O.)Tự động cân chỉnh loa sub JL theo phòng nghe
HƯỚNG DẪN UPDATE FIRMWARE 2.0.0 CHO POLY

07/07/2020
Hướng dẫn update firmware 2.0.0 cho Poly