Hotline: 0908 287 626

Điều khoản và Điều kiện

Trang web www.nguyenaudio.vn và các trang web thành viên thuộc quyền quản lý của CÔNG TY TNHH Nguyễn Audio. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi truy cập vào website. Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các điều khoản và điều kiện. CÔNG TY TNHH Nguyễn Audio (gọi tắt là "Nguyễn Audio")  là công ty duy nhất và toàn quyền xem xét và có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang website này . Nếu người sử dụng trang web này vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây, Nguyễn Audio có quyền cấm và ngăn chặn đối tượng đó tiếp tục tham gia trang web này.

Trách nhiệm của người sử dụng:

Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Nguyễn Audio không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp, những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác, đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

• Không đăng tải các thông tin phản động, bạo lực, không lành mạnh, các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam hay vi phạm đạo đức, tín ngưỡng, văn hoá, chính trị, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

• Không có những hành vi xúc phạm, kích động đến những thành viên khác trên trang www.nguyenaudio.vn, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

•  Không đăng tải những thông tin, hình ảnh vi phạm các vấn đề về bản quyền của thương hiệu.

•  Không được gởi đường dẫn của các website khác lên website www.nguyenaudio.vn

•  Không đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác.

•  Tuỳ theo mức độ vi phạm, ban quản lý www.nguyenaudio.vn sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung hoặc chặn (block) những thành viên spam trên www.paramax.vn  của trang.

•  Theo đây các bạn cũng đồng ý cấp quyền cho Nguyễn Audio sử dụng miễn phí các nội dung, hình ảnh, video, ý tưởng…đang tải trên trang www.nguyenaudio.vn và không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Nội dung trên trang web:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. Nguyễn Audio không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nguyễn Audio luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác và đầy đủ.

 Bản quyền:

CÔNG TY TNHH Nguyễn Audio là chủ sở hữu của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức trang web thuộc thẩm quyền của Nguyễn Audio . Logo thương hiệu đã được CÔNG TY TNHH Nguyễn Audio đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, do đó nghiêm cấm các hành vi sử dụng tên sản phẩm, thông tin sản phẩm hoặc logo thương hiệu cho những hành động phá hoại, ngây mất uy tín của Công ty. Cá nhân, tổ chức muốn sử dụng những thông tin trên website này phải được sự cho phép của ban quản trị.

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Nguyễn Audio như chương trình khuyến mại qua điện thoại, email hoặc bưu điện, các thông tin sản phẩm mới…. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào hiện không sử dụng trang web của Nguyễn Audio , ngoại trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào các trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

Nguyễn Audio không thể và không có trách nhiệm phải thay đổi các chi tiết người dùng của bạn mà là do một người khác sử dụng các chi tiết người dùng của bạn, hoặc các hư hại hoặc mất mát gây ra do sai sót của bạn để bảo vệ các chi tiêt người dùng của bạn. Với mục đích bảo mật, bạn không nên cho bên thứ 3 biết, bạn nên nhớ các chi tiết (không nên viết ra) người dùng của bản thân mình.

Về việc tải dữ liệu:

Nếu bạn tải về máy những phần mềm, hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì phần mềm, hình ảnh, dữ liệu bạn tải về vẫn sẽ thuộc bản quyền của Nguyễn Audio . Bạn chỉ được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những hình ảnh, phần mềm đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm …

Thay đổi, điều chỉnh nội dung:

Nguyễn Audio giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin không hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

 Liên kết với các trang web khác:

Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang web khác, Nguyễn Audio không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang web đó, trừ khi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web đó bạn phải hiểu và chấp nhận rằng Nguyễn Audio không thể kiểm soát tất cả những trang web liên kết với trang web của Nguyễn Audio và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang web liên kết đó.

Đưa thông tin lên trang web:

Bạn không được đưa lên, hoặc chuyển, tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Nguyễn Audio và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web. 
Nguyễn Audio có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định trên.

Mọi ý kiến đóng góp Quý khách vui lòng gửi đến email: [email protected]